I anslutning till Jakobslunds Gård finns tillgång till bete.

Hagarna är vackert belägna utmed Göta Kanal inhägnade med el.

Tlllgång till vatten och regelbunden tillsyn.

Jakobslund • 590 75 Ljungsbro • 013-654 00 • info@jakobslundsgard.se