Jakobslund idag

En av de aspekter som idag är av stort intresse vid Jakobslund - är området vid Motala Ström och de ruiner som finns kvar vid gamla strömfåran.  Detta utgör resterna av den tidigare industriverksamheten som idag är tydliga tecken på det som kan benämnas pre-industrialismen i Sverige. Fram till 1930-talet forsade Motala Ström förbi med full kraft men snördes av i
samband med kraftverksbyggandet i Malfors.

Idag är landskapet naturligtvis mycket förändrat. Vattenspeglar från vattensamlingar och ljudet från det vatten som fortfarande rinner stilla bland stenarna kan säkert kännas avslaget 
för den som sett och upplevt området innan Malfors kraftverk uppfördes. De tidigare renspolade stenarna är idag till viss del mossbeklädda. Lummigheten som nu upplevs som vacker och fågelrik döljer också många rester av byggnader och fördämningar.

Jakobslund i framtiden.

I framtiden kommer sannolikt många personer att besöka Jakobslund, med olika syfte och mål med vistelsen. Kanske för att ta del av de fantastiska naturupplevelser platsen erbjuder. Samt att känna den påtagliga och magnifika svenska historik som gör sig mycket tydligt påmind. Kanske för att övernatta i von Fersens hus för kortare eller längre tid. Kanske för att träna som ridekipage, att utvecklas som ryttare samt att följa sin häst upp på utbildningsskalan både inom dressyr och hoppning. Kanske för att hästen har sin hemvist på Jakobslund genom inackordering och uppstallning.  Och kanske för tusen anledningar som inte har nämnts här.  Att besöka Jakobslund finns det många anledningar till och det är väl värt ett besök – vi lovar…

Intressant är naturligtvis framtidens utveckling kring området vid Motala Ström och den angränsande strömfåran.

Projektet ”Gamla Strömfåran i Ljungsbro” går ut på att återställa ett mindre vattenflöde i gamla strömfåran samt utreda möjligheten att bygga fiskevägar förbi nu befintliga kraftverk samt åter etablera exempelvis öring i den gamla strömfåran.

Naturupplevelserna kring Jakobslund är idag fantastiska med bl.a ett rikt fågelliv. Det som bör nämnas är att Kungsfiskaren häckar vid strömfåran. Denna fågel som är mycket sällsynt och exceptionellt vacker, benämns som en flygande, gnistrande ädelsten.

Naturvärdena vid Jakobslund och Motala ströms gamla fåra är höga. Fåran är en mäktig ravinbildning bevuxen med artrik blandlövskog av bl.a. ek, alm och lind. Floran, fågelfaunan och ravinen har få eller inga motsvarigheter i länet och är av nationellt riksintresse (klass 1). I området finns gott om grova och gamla ekar. Till fågelfaunan hör sårbara rödlistade arter som kungsfiskare samt mindre hackspett. I fåran finns skyddsvärda fiskar som ål och stensimpa. Motala Ström uppströms Roxen är också ett lekområde för den rödlistade aspen och den
för Roxen viktiga fisken nors.

Tidigare fanns både lax, öring och harr i Motala ström. Innan kraftverken byggdes uppges det ha funnits ett storvuxet öringbestånd som lekte i Motala ström uppströms Roxen. Den höga vattenkvalitén och den skyddade miljön i den gamla fåran gör att  förutsättningarna fortfarande är höga för vattendraget och det ger också fantastiska möjligheter till att utveckla ett bra fiske med många arter.
Jakobslund • 590 75 Ljungsbro • 013-654 00 • info@jakobslundsgard.se