Jakobslunds HRC, häst och ryttare

 

Jakobslunds Gård erbjuder möjlighet till uppstallning där det ingår: hösilage, in- och utsäpp, morgon, middag- och kvällsfodring, strö spån (en bal per vecka), spolspila, tillgång till ridhus 20x40 meter, regelbundna träningsmöjligheter för utbildade tränare (ingår ej i priset). Tillgång till bete under sommarhalvåret. Varje person/häst ombesörjer en kvällsfodring per vecka samt någon helgtjänstgöring (ej kvällsfodring) per måndad,. Detta gäller per häst. Mockning ingår inte utan ombesörjes av hästägaren.Jakobslund • 590 75 Ljungsbro • 013-654 00 • info@jakobslundsgard.se